Kalusto

Kalustoomme kuuluu useita maansiirtoon tarkoitettuja kuorma-autoja. Osa näistä on varustettu  vaihtolavalaitteilla ja nosturilla.

Kaivinkoneita löytyy kokoluokasta 8-25 tonnia, koneita on sekä pyörä- että tela-alustaisia. Osassa  kaivinkoneista on myös 3D-mittalaitteet, jolloin piirustukset saadaan suoraan kuljettajan ulottuville.  

Jokaiselle työmaalle löytyy sopiva työkone ja valitsemme koneen työmaan ja kohteen mukaan. Tämä  palvelee sekä meitä yrityksenä että tilaajaa, jotta työ tulee tehdyksi asianmukaisilla laitteilla. 

Tarvittaessa meiltä löytyy myös erilaisia pyöräkoneita, jyriä ja muita maanrakennuksessa tarvittavia koneita ja lisälaitteita.